logo

 

Dostawa sprzętu sieciowo-serwerowego do serwerowni nowego zakładu zlokalizowanego w Łukowie w ramach projektu:
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa LUKMAN Multimedia poprzez wdrożenie wyników prac B+R”“.
Treść zapytania ofertowego znajduje się w poniższym pliku pdf:

Zapytanie_ofertowe

 Rozstrzygnięte 

Informacja o wybranym wykonawcy
Komputronik Biznes Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
a) Oferta nr 3 – złożona przez posłańca w biurze projektu dnia 22 listopada 2018 r. o godz. 9:40. 

Kwota oferty 656.500,00 zł brutto – łączna kwota zamówienia.

b) Oferta nr 3 – wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył komplet poprawnie wypełnionych dokumentów jak również spełnił wszystkie wymagane warunki. Oferta otrzymała 100,00 punktów.

Uzasadnienie wyboru: Oferent spełnił wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym). Przedstawiona przez wybranego Wykonawcę oferta uzyskała największą liczbę punktów według oceny wszystkich kryteriów oceny. Kwota wskazana w ofercie mieści się w budżecie projektu.
Pełna lista podmiotów
Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego oraz ich ocena:
1. Asset Management – Klonex SPV 1 Sp. z o.o., ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole

a) Oferta nr 1 – złożona za pośrednictwem kuriera w biurze projektu dnia 21 listopada 2018 r. o godz. 9:20. 

Kwota oferty 793.802,38 zł brutto – łączna kwota zamówienia.

b) Oferta nr 1 – wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami dokumentów i spełnił wszystkich wymagane warunki. Oferowana łączna kwota brutto przekracza zaplanowany na ten cel budżet o kwotę 129.602,38 zł. Oferta otrzymała 80,81 punktów. 

2. Xbest.pl Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Siedziba: Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

a) Oferta nr 2 – złożona za pośrednictwem kuriera w biurze projektu dnia 22 listopada 2018 r. o godz. 9:05. 

Kwota oferty 675.196,85 zł brutto – łączna kwota zamówienia.

b) Oferta nr 2 – wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył formularz oferty wraz z załącznikami dokumentów i nie spełnił wszystkich wymaganych warunków. Nie wskazano osób, które będą uczestniczyły w obsłudze systemu zgłoszeń serwisowych. Wskazany portal serwisowy www.hezo.pl nie jest aktywny a do portalu www.extremeportal.force.com nie podano loginu i hasła do logowania oraz nie podano numeru telefonu serwisowego a roczny dostęp serwisowy do www.extremeportal.force.com nie spełnia oczekiwań zamawiającego. 
Wykonawca nie wykazał też, że jest certyfikowanym partnerem serwisowym producenta, którego sprzęt oferuje oraz, że posiada certyfikaty wymienione w pkt. X. 2.3 ZO-03/10/2018. Oferowana łączna kwota brutto przekracza zaplanowany na ten cel budżet o kwotę 10.420,03 zł. Oferta otrzymała 90,11 punktów. Oferta została odrzucona.

3. Komputronik Biznes Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań

a) Oferta nr 3 – złożona osobiście w biurze projektu dnia 22 listopada 2018 r. o godz. 9:40. 

Kwota oferty 656.500,00 zł brutto – łączna kwota zamówienia.

b) Oferta nr 3 – wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył komplet poprawnie wypełnionych dokumentów, jak również spełnił wszystkie wymagane warunki. Oferowana łączna kwota brutto mieści się w zaplanowanym na ten cel budżecie. Oferta otrzymała 100,00 punktów.

 

Uwaga!

W związku z prośbami potencjalnych Oferentów skierowanymi pisemnie na adres Zamawiającego w sprawie przesunięcia terminu składania ofert, Zamawiający zawiadamia, że termin składania ofert został ostatecznie ustalony na dzień 22 listopada 2018 roku do godz. 12:00.

W związku z tym, iż w dniu 24 października 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości ustanawiając 12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy. Planowane na dzień 12 listopada 2018 roku składanie ofert i rozstrzygnięcie postępowania odbędzie się w dniu 13 listopada 2018 roku. Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian.

 

Pytania oferentów i odpowiedzi zamawiającego

Pytanie 1
Czy dopuszczacie Państwo ofertę, w której wystąpi macierz dyskowa oraz serwery jednego producenta oraz sprzęt sieciowy innego producenta?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 2
Czy oczekujecie Państwo w ofercie przełączników EX4200 (lub równoważnych), czy przełączników, które spełniają wymagania podane w tabeli (w tym VXLAN i L3VPN)?

Odpowiedź:
Akceptowalne jest oferowanie przełączników innych niż Juniper EX4200 pod warunkiem spełnienia wymogów technicznych opisanych w tabeli w załączniku nr 5 "Opis Przedmiotu zamówienia (OPZ)" w części I.

Pytanie 3
Czy Zamawiający akceptuje konfigurację macierzy, która posiada na każdym z kontrolerów: 2 porty FC, 2 porty 10Gb/s do połączeń iSCSI oraz 2 porty 10Gb/s do połączeń NAS?

Odpowiedź:
Zamawiający nie akceptuje proponowanej konfiguracji kontrolerów macierzy.
Oferowana macierz musi być zgodna z wymaganiami opisanymi w tabeli w załączniku nr 5 "Opis Przedmiotu zamówienia (OPZ)" w części III.

Pytanie 4
Czy możliwa jest zmiana treści umowy?

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści umowy.

Wybór Generalnego Wykonawcy w celu utworzenia nowego zakładu zlokalizowanego w nieruchomości w Łukowie oraz wyposażenia zakładu w zakresie wykonania prac: adaptacyjnych hali produkcyjno-magazynowej na serwerownię, biura i powierzchnię magazynowo techniczną, instalacji podłogi technicznej serwerowni, instalacji klimatyzacji serwerowni, wybudowania sieci niskoprądowej i światłowodowej, wybudowania sieci elektrycznej wraz z instalacją systemu podtrzymania napięcia, instalacji systemu gaszenia gazowego, utworzenia pola antenowego i montażu szaf modułowych pod sprzęt sieciowo-serwerowy, wdrożenia systemu kontroli dostępu oraz monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, opracowania technicznych projektów towarzyszących w ramach projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa LUKMAN Multimedia poprzez wdrożenie wyników prac B+R“.

Treść zapytania ofertowego znajduje się w poniższym pliku pdf:

Zapytanie_ofertowe

Rozstrzygnięte

Wybrana najkorzystniejsza oferta – Nazwa Wykonawcy:

Zykubek Paweł, ul. Chącińskiego 1A/11, 21-400 Łuków
a)      Oferta nr 3 – złożona osobiście w biurze projektu dnia 14 czerwca 2018 r. o godz. 9:12 . 
Kwota oferty 1.523.970,00 zł brutto – łączna kwota zamówienia.
b)      Oferta nr 3 – wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył komplet poprawnie wypełnionych dokumentów jak również spełnił wszystkie wymagane warunki. Oferta otrzymała 98,19 punktów.

Uzasadnienie wyboru: Oferent spełnił wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym). Przedstawiona przez wybranego Wykonawcę oferta uzyskała największą liczbę punktów według oceny wszystkich kryteriów oceny. Kwota wskazana w ofercie mieści się w budżecie projektu.
Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego oraz ich ocena:
1.      MIKROLAB Mirosław Kot, ul. Franciszka Marii Lanciego 7b/2, 02-792 Warszawa
a)      Oferta nr 1 – złożona osobiście w biurze projektu dnia 12 czerwca 2018 r. o godz. 14:00. 
Kwota oferty 1.455.090,00 zł brutto – łączna kwota zamówienia.
b)      Oferta nr 1 – wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył komplet poprawnie wypełnionych dokumentów jak również spełnił wszystkie wymagane warunki. Oferta otrzymała 92,45 punktów.

2.      NET-ARN Sp. z o.o., ul. Stacyjna 59, 08-400 Garwolin
a)      Oferta nr 2 – złożona osobiście w biurze projektu dnia 14 czerwca 2018 r. o godz. 9:05. 
Kwota oferty 1.594.080,00 zł brutto – łączna kwota zamówienia.
b)      Oferta nr 2 – wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył komplet poprawnie wypełnionych dokumentów jak również spełnił wszystkie wymagane warunki. Ofertowana łączna kwota przekracza zaplanowany na ten cel budżet o kwotę 65.420,03 zł. Oferta otrzymała 90,11 punktów.

3.      Zykubek Paweł, ul. Chącińskiego 1A/11, 21-400 Łuków
a)      Oferta nr 3 – złożona osobiście w biurze projektu dnia 14 czerwca 2018 r. o godz. 9:12. 
Kwota oferty 1.523.970,00 zł brutto – łączna kwota zamówienia.
b)      Oferta nr 3 – wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył komplet poprawnie wypełnionych dokumentów jak również spełnił wszystkie wymagane warunki. Oferta otrzymała 98,19 punktów.

 

Wyposażenie nowego zakładu zlokalizowanego w Łukowie w urządzenia i technologię umożliwiającą wygenerowanie nowych usług L-CDN, L-DRM i IPTV na bazie wdrożenia prac badawczo rozwojowych w ramach projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa LUKMAN Multimedia poprzez wdrożenie wyników prac B+R“

Treść zapytania ofertowego znajduje się w poniższym pliku pdf:

Zapytanie_ofertowe 

Rozstrzygnięte

Wybrana oferta – Nazwa Wykonawcy:

1.      KORBANK S.A., ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław
a)      Oferta nr 1 – złożona osobiście w biurze projektu dnia 8 czerwca 2018 r. o godz. 11:00. 
        Kwota oferty 4.137.000,00 zł brutto – łączna kwota zamówienia.
b)      Oferta nr 1 – wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył komplet poprawnie wypełnionych dokumentów jak również spełnił wszystkie wymagane warunki. 
        Oferta otrzymała 97,96 punktów.

Uzasadnienie wyboru: Oferent spełnił wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym). Przedstawiona przez wybranego Wykonawcę oferta uzyskała największą liczbę punktów według oceny wszystkich kryteriów oceny. Kwota wskazana w ofercie mieści się w budżecie projektu.

Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego oraz ich ocena:
1.      KORBANK S.A., ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław
a)      Oferta nr 1 – złożona osobiście w biurze projektu dnia 8 czerwca 2018 r. o godz. 11:00. 
b)      Oferta nr 1 – wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył komplet poprawnie wypełnionych dokumentów jak również spełnił wszystkie wymagane warunki. 
        Oferta otrzymała 97,96 punktów.

2.      LOVO S.A., ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa
a)      Oferta nr 2 – złożona osobiście w biurze projektu dnia 11 czerwca 2018 r. o godz. 10:45. 
b)      Oferta nr 2 – wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył komplet poprawnie wypełnionych dokumentów jak również spełnił wszystkie wymagane warunki. 
        Oferta otrzymała 90,78 punktów.

 

bottom-tabs-bkg2

Masz pytania? Potrzebujesz uzyskać pomoc lub informację?

znak2 Infolinia: 25 785 55 55   znak4E-mail: info@lukman.pl  lub wypełnij formularz a my do Ciebie oddzwonimy

fundusze ue

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...